:: zpět na titulní stránku ::    
 

                                Zeměměřická kancelář, Kostelec nad Orlicí

 
 

Nabídka geodetických činností

 

Tvorba a obnova bodových polí
Projekt a stabilizace bodů podrobných bodových polí
Měření a výpočty bodů podrobného bodového pole metodou GPS a MNČ
 
Tvorba účelových map různých měřítek
Účelové mapy  měřítek 1 : 200 až 1 : 2000
Měření a zobrazení výškopisu
Výstupy v digitální i analogové formě
Zjištění průběhů podzemního vedení u správců
Orientační ověření průběhů kabelového podzemního vedení vyhledáním
Orientační ověření průběhů trubního podzemního vedení ( kovová vedení )
 
Geografické informační systémy, tvorba pro města i průmyslové podniky
Digitální mapa města
Základní mapa závodu

 

Práce v katastru nemovitostí
Vytyčení hranic pozemků
Vytyčení vlastnické hranice
Vytyčení vlastnických hranic při realizaci projektu pozemkových úprav
Geometrické plány
Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku
Vyhotovení geometrických plánů staveb
Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene
Majetkoprávní vypořádání geometrických plánů - zajištění vypracování smluv,
úředních odhadů a vkladů do katastru nemovitostí

Práce pro správce inženýrských sítí
Zaměření a zobrazení průběhů podzemních a nadzemních vedení dle příslušných směrnic jednotlivých správců sítí ( VČE a.s., VČP a.s., Český Telecom a.s. )
 
Geodetické práce pro projekt a stavbu
Vytýčení stavebního objektu a staveniště
Vytýčení prostorové polohy objektu
Vytýčení stavebního objektu s prostorovou skladbou
Vytýčení liniových staveb a objektů
 
Podélné a příčné profily
Podélné profily terénu, vodních toků, silnic, dálnic, železnic a vleček
Příčné profily terénu, vodních toků, silnic, dálnic, železnic a vleček
 
Kubatury
Podrobné polohové a výškové zaměření, výpočet objemu

 

          Ochrana osobních údajů | Právní informace | Pokud máte nějaké dotazy, napište nám  

 

dnes je: Current Date

2002 (c) design by Internetove-studio.cz